KALE

MİT Başkanlığı, 1974’ten 2020 yılına kadar Ankara Yenimahalle’de bulunan farklı yerlerdeki hizmet binalarında faaliyetlerini yürütmüştür. Zaman içerisinde Teşkilâtın genişlemesi; artan sorumlulukların yerine getirilebilmesi için yeni personele ihtiyaç duyulması; gelişmiş teknolojik altyapı, özel laboratuvarlar, güvenli iletişim tesisleri kurulmasının gerekliliği; yüksek düzeyde koruma sağlayabilmek için sağlam güvenlik önlemlerinin alınmasına imkân veren bir binaya ihtiyaç duyulması; farklı bölümler arasında daha iyi koordinasyon sağlanabilmesine duyulan gereksinim, gelecekteki büyüme ve kurumsal ihtiyaçlar göz önüne alınarak yeni bir yerleşkeye taşınılması gündeme gelmiştir. Böylece 2015 yılında Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Ankara Bağlıca’daki yeni yerleşkenin inşaatına başlanmış ve yerleşke 6 Ocak 2020’de resmen açılmıştır.

Yeni yerleşkeye “KALE” ismi verilmiştir. Bu isim gelişigüzel seçilmemiş; binanın özellikleri, birtakım kültürel ve sembolik ögeler göz önünde bulundurulmuştur. KALE tarihte; stratejik planlama, güvenlik, savunma, otorite ve gücü simgelemektedir. KALE ismi alınan güvenlik önlemlerine, devlet adına en önemli işlerden birini yapan kurumun gücüne, sağlamlığına ve önemine vurgu yapmaktadır.

Bina tasarlanırken Osmanlı kalelerinden ilham alınmıştır. Ana binalar Osmanlı mimarisindeki kale yapılarının kurgusundan esinlenilerek konumlandırılmıştır. Yerleşkedeki yapısal ögelerin oran, malzeme ve detayları, Türk-İslam mimarisinin izlerini taşımakta, aynı zamanda çağdaş teknolojileri de bünyesinde barındırmaktadır.