İHA Sistemleri Pilotu

Seçkin bir görev için hazır mısın?
İnsansız hava araçları ile ilgili görevlerin başarıyla yerine getirilmesinde İHA sistemleri pilotları kritik öneme sahiptir.
Başvur

İHA sistemleri pilotları, insansız hava araçlarının her tür harekâtında uçuş kontrollerini sağlayan veya otonom operasyonları planlayan ve takip eden çalışanlardır.

İHA sistemleri pilotu olarak başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 34 yaşını doldurmamış olmak
 • Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
  • Üniversitelerin örgün eğitim veren bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, mekatronik, harita, geomatik, uçak, uzay, kontrol ve otomasyon, meteoroloji mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)
  • Üniversitelerin havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım, uçak gövde ve motor bakımı, uçak elektrik ve elektroniği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)
 • Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerine uygun olmak:
  • En az 1,75 metre boya sahip olmak
  • 18-28 arasında vücut kitle endeksine (BKİ) sahip olmak (BKİ, kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır.)
 • Düzeltmeli olarak görme keskinlikleri tam olmak kaydıyla her bir gözde astigmat için mutlak değeri 2 (iki) dereceyi, miyop için -6 (altı) dereceyi, hipermetrop için +3 (üç) dereceyi geçmemek, belirtilen göz kusurları dışında herhangi bir göz hastalığı/kusuru bulunmamak
 • Fiziksel engeli, organ kaybı, vücudun herhangi bir yerinde protez, konuşma bozukluğu (dilde pelteklik, kekemelik, ses bozukluğu vb.), işitme kaybı bulunmamak
 • Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkâl belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak
 • Daha önce geçirilmiş veya hâlen devam eden herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmamak
 • Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak

Görevin yerine getirilebilmesi bakımından ruhsal ve fiziksel sağlık büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda adaylar ayrıntılı sağlık kontrolüne tabi tutulmakta, gerekli sağlık şartlarını sağlayıp sağlamadıkları tespit edilmektedir.

Özgeçmiş formunda beyan edilen bilgilere göre, yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu durumun sonradan anlaşılması hâlinde, yürütülen adaylık işlemi varsa sonlandırılır.

Adaylar, göreve uygunluklarının belirlenebilmesi amacıyla, ölçme ve değerlendirme uygulamalarına (sınavlara) tabi tutulmaktadır.


İHA sistemleri pilotlarında aranan diğer önemli nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

 • Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilme
 • Mükemmel el-göz koordinasyonuna sahip olma
 • Analitik düşünce yapısına sahip olma
 • Stres altında çalışabilme
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olma
 • Saha koşullarında çalışabilme ve seyahat engeli bulunmama
 • Dikkatli ve titiz çalışmayı prensip edinmiş olma
 • Hızlı karar alabilme ve uzun süre odaklanabilme
 • Kapalı alanda uzun süre çalışmaya bir engeli olmama
 • Ketumiyet
Önemli Not: Başvurunuz Teşkilâtımızın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmaktadır. Özgeçmiş formunu doldurmanız, başvurunuzun kabul edildiği ve tarafınızla mutlaka iletişime geçileceği anlamına gelmemektedir. Başvuru sahipleriyle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu aracılığıyla irtibat kurulmaktadır.