MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN

1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1994’te Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde tamamladı. 2002’de George Washington Üniversitesinden doktor, 2020’de İbn Haldun Üniversitesinden profesör ünvanı aldı. Georgetown, Bilkent, İbn Haldun başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyetlerinde bulundu. 2005 yılında SETA Vakfını (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) kurdu ve başkanlığını üstlendi. İngilizce ve Arapça başta olmak üzere birçok dile tercüme edilen, uluslararası akademik mecralarda yayımlanmış çok sayıda bildiri, makale ve kitap kaleme aldı; çeşitli şûra, kongre, konferans ve panellerde tebliğler sundu; çalıştaylara katkıda bulundu. Türk dış politikası, siyaset, felsefe, tarih gibi disiplinlerdeki makale ve kitapları ile literatüre yeni eserler kazandırdı.

2009 yılından itibaren sırasıyla Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı, kurucusu olduğu Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Strateji ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalardan Sorumlu Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. Bürokrasideki görevlerinin yanı sıra 2014 yılında büyükelçi ünvanıyla atandığı Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünü, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı olana kadar sürdürdü. Haziran 2023’te Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı olan İbrahim Kalın, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.


YAYINLARI

KİTAPLAR

Kalın, İbrahim. İslam ve Batı. İstanbul: İSAM, 2007.

Bülbül, Kudret, Bekir Berat Özipek ve İbrahim Kalın, ed. Aşk ile Nefret Arasında Türkiye’de Toplumun Batı Algısı. Ankara: SETA, 2008.

Kalın, İbrahim. Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sandra on Existence, Intellect and Intuition. New York: Oxford University Press, 2010.

Kalın, İbrahim. Akıl ve Erdem. İstanbul: Küre Yayınları, 2013.

M. Ghazi bin Muhammad, İbrahim Kalın and M. Hashim Kamali, ed. War, Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad. Amman: MABDA, 2013.

Kalın, İbrahim, ed. The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam. New York: Oxford University Press, 2014.

Sadra, Mulla. The Book of Metaphysical Penetrations, A Parallel English-Arabic Text of Kitab al-Masha’ir. Ed. İbrahim Kalın. Utah: Brigham Young University Press, 2014.

Kalın, İbrahim. Varlık ve İdrak: Molla Sadrâ’nın Bilgi Tasavvuru. Çev. Nurullah Koltaş. İstanbul: Klasik Yayınları, 2015.

Kalın, İbrahim. Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş. İstanbul: İnsan Yayınları, 2016.

Kalın, İbrahim. Barbar, Modern, Medenî: Medeniyet Üzerine Notlar. İstanbul: İnsan Yayınları, 2018.

Kalın, İbrahim. Perde ve Mânâ: Akıl Üzerine Bir Tahlil. İstanbul: İnsan Yayınları, 2020.

Kalın, İbrahim. Açık Ufuk: İyi, Doğru ve Güzel Düşünme Üzerine. İstanbul: İnsan Yayınları,
2021.

Kalın, İbrahim. Gök Kubbenin Altında. İstanbul: Mecra Kitap, 2022.

Kalın, İbrahim. Öze Yolculuk. İstanbul: İnsan Yayınları, 2023.

KİTAP BÖLÜMLERİ


Kalın, İbrahim. “The Sacred Versus the Secular: Nasr on Science.” Library of Living Philosophers: Seyyed Hossein Nasr. Ed. L. E. Hahn, R. E. Auxier and L. W. Stone. Chicago: Open Court Press, 2001, 445-462.

Kalın, İbrahim. “Three Views of Science in the Islamic World.” God, Life, and the Cosmos: Christian and Islamic Perspectives. Ed. Ted Peters Muzaffar Iqbal and Syed Nomanul Haq. Oxford: Routledge, 2002, 19-53.

Kalın, İbrahim. “Roots of Misconseption: Euro-American Perceptions of Islam Before and After September 11.” Islam, Fundamentalism, and the Betrayal of Tradition. Ed. Joseph E. B. Lumbard. Indiana: World Wisdom, 2009: 143-187.

Kalın, İbrahim. “Islamophobia and the Limits of Multiculturalism.” Islamophobia and the Challenges of Pluralism in the 21st Century, Washington DC: Georgetown University Press, 2011, 50-61.

Kalın, İbrahim. “The Ak Party in Turkey.” The Oxford Handbook of Islam and Politics. Ed. John L. Esposito and Emad El-Din Shahin. New York: Oxford University Press, 2013, 423-439.


MAKALELER


Kalın, İbrahim. “An Annotated Bibliography of the Works of Mullâ Sadrâ with a Brief Account of His Life.” Islamic Studies. 42/1 (2003): 21-62.

Kalın, İbrahim. “Islam and Peace: A Survey of the Sources of Peace in the Islamic Tradition.” Islamic Studies. 44/3 (2005): 327-362.

Kalın, İbrahim. “Debating Turkey in the Middle East: the Dawn of a New Geo-Political Imagination?” Insight Turkey. (2009): 83-96.

Kalın, İbrahim. “Modern Dünyada Geleneksel İslâm’ın İzini Süren Bir Hakîm: Seyyid Hüseyin Nasr.” İş Ahlakı Dergisi. 2/3 (2009): 135-142.

Kalın, İbrahim. “US-Turkish Relations under Obama: Promise, Challenge and Opportunity in the 21st Century.” Journal of Balkan and Near Eastern Studies. 12/1 (2010): 93-108.

Kalın, İbrahim. “Soft Power and Public Diplomacy in Turkey.” Perceptions: Journal of International Affairs. 16/3 (2011): 5-23.

Kalın, İbrahim. “Turkish Foreign Policy: Framework, Values, and Mechanisms.” International Journal. 67/1 (2012): 7-21.

Kalın, İbrahim. “After the Coup Attempt, Turkey’s Success Story Continues.” Insight Turkey. 18/3 (2016): 11-17.

Kalın, İbrahim. “Hoca Ahmed Yesevî, Hüküm ve Hikmet.” Bilig. 80 (2017): 1-14.

İBRAHİM KALIN