English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ

9 Şubat 2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7'nci maddesi ile 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapılmıştır.

2937 sayılı Kanuna eklenen ek 3'üncü madde ile MİT bünyesinde; Milli İstihbarat Akademisi adıyla, istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere bir yükseköğretim kurumu kurulması hüküm altına alınmıştır.