English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ / TURKISH JOURNALISTS ASSOCIATION
19/04/2000
SAYI : 125-E-69
Sayın Şenkal Atasagun
Millî İstihbarat Teşkilâtı
Müsteşarı

Son zamanlarda bazı yayın organlarında kimi gazetecilerin MİT'in ücretli elemanı olduğu yolunda haberler ve yazılar yayınlanmakta, spekülasyona açık yorumlar yapılmaktadır.

Bu yayınların eski bir MİT görevlisine atfen yapılmakta oluşu da ayrıca dikkat çekmektedir.

Açıkça bilinmekte olan şu hususu öncelikle belirtmeliyiz ki, MİT kuruluş yasasına göre, gizlilik, kapalılık, ketumiyet içinde çalışan yasal bir devlet kurumudur. Bu nedenle, son zamanlarda söz konusu olan biçimlerdeki olayların ve yayınların MİT'in özenle korunması gereken niteliklerine uygun düşmeyeceğini düşünüyoruz.

Olayın bizi doğrudan daha fazla ilgilendirmeyen bu yönünü bir tarafa bırakıp, bir meslek örgütü olarak doğrudan ve yakından ilgili bulunduğumuz yanı üzerine dikkatinizi çekmeme izninizi rica ederim.

Öncelikle gazetecilik mesleği, kamuoyunu bilgilendirme esasına dayalı bir meslektir ve gazetecilerin başka bir mesleğin sahibi olmamaları gerekir.

Gazetecilik mesleğinin ilkeleri ve gazetecilerin doğru davranış kuralları Cemiyetimiz tarafından ilan edilen Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde ifadesini bulmaktadır.

Cemiyetimiz, bu ilkelere ve doğru davranış kurallarına (ki bunların önemli bölümleri adı geçen Bildirgenin 21. Sayfasındaki 15., 16. ve 17. maddeleri ile 32. sayfasındaki "özdeşleşme" bölümünde yer almaktadır) uymayan gazetecilere karşı meslek ilkelerini koruma ve kollama göreviyle yükümlüdür.

Bu hususları bilginize ve dikkatinize sunarak, söz konusu iddialar hakkında düşüncelerinizi öğrenme ihtiyacı hissediyoruz.

Böyle bir bilgilenmenin, kamuoyunda mesleğimizin yıpranmasına yol açacak gelişmeleri önlemede yararlı olacağını düşünüyoruz.

Saygılarımla .

Nail Güreli
Başkan