İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EMNİYET HİZMETİ RİYÂSETİ (M.E.H./MAH)
(1927-1965)
(Devam)


 

7. Ahmet Celâlettin Karasapan (1899-1974)

1899 yılında Medine'de doğan Ahmet Celâlettin Karasapan, Paris Siyasal Bilgiler Okulu ile Sosyal Bilimler Okulu Gazetecilik Bölümü mezunudur. Bükreş Büyükelçisi iken 21 Eylül 1959 tarihinde MAH Reisliği'ne tayin edilmiş ve 2 Ekim 1959 tarihinde göreve başlamış ve 2 Haziran 1960'da emekli olmuştur.

Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilen Ahmet Celâlettin Karasapan, 1961 seçimlerinde Afyonkarahisar Senatörü (1961-1966) seçilerek Parlamento'ya girmiş, 1974 yılında vefat etmiştir.

8. Ziya Selışık (1900-1966)

1900 yılında Kırşehir'de doğan Ziya Selışık, Harp Okulu mezunudur. Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde hizmet verdikten sonra, 25 Ağustos 1938 tarihinde MAH Riyâseti'nde göreve başlamış, çeşitli kademelerde bulunmuş ve 3 Haziran 1960-17 Ocak 1961 tarihleri arasında birinci defa, 29 Ağustos 1964-13 Temmuz 1965 tarihleri arasında ikinci defa Hizmet Reisliği yapmıştır.

Fransızca ve Almanca bilen Ziya Selışık, 13 Temmuz 1965 tarihinde yaş haddinden emekli olmuş, 1966 yılında vefat etmiştir.