İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EMNİYET HİZMETİ RİYÂSETİ (M.E.H./MAH)
(1927-1965)
(Devam)


3. Behçet Türkmen (1899-1972)

1899 yılında Mustafa Paşa'da doğan Behçet Türkmen, Harp Okulu mezunu olup, 1 Eylül 1931 tarihinden itibaren Kurmay Yüzbaşı olarak MAH Riyâseti'nin, bilâhare Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde hizmet vermiş ve Atina Askerî Ataşe Yardımcılığı ile NATO Güneydoğu K.K.K. Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Behçet Türkmen, Tümgeneral rütbesi ile M. Naci Perkel'in Bağdat'a tayini üzerine 3 Eylül 1953 tarihinde MAH Reisliği'ne getirilmiş ve bu görevi Korgeneral rütbesi ile 27 Mart 1957 tarihine kadar yürütmüş, aynı tarihte Bağdat Büyükelçiliği'ne atanmıştır.

Fransızca bilen Behçet Türkmen, daha sonra Stockholm Büyükelçiliği'ne tayin edilmiş ve 1972 yılında vefat etmiştir.

4. Emin Çobanoğlu (1901-1983)

1901 yılında Serez'de doğan Emin Çobanoğlu, Harp Okulu mezunudur. Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış, Kurmay Albay rütbesi ile 27 Ağustos 1954 tarihinde MAH Riyâseti'ne katılmıştır. Burada iken ordudan istifa edip, sivil olarak çeşitli görevlerde de bulunduktan sonra, 27 Mart 1957 tarihinde, Behçet Türkmen'in ayrılması ile boşalan MAH Reisliği'ne vekâleten tayin edilmiştir.

Bu görevi 18 Nisan 1957'ye kadar yürüten Emin Çobanoğlu, aynı tarihte vekâleten görevlendirilen Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'a görevi devretmiş, onun da 23 Eylül 1957 tarihinde ayrılması ile tekrardan MAH Reisliği'ne vekâleten tayin edilmiştir.

21 Kasım 1957 tarihine kadar bu görevi yürüten Emin Çobanoğlu, Hüseyin Avni Göktürk'ün MAH Reisliği'ne atanması üzerine Teşkilât'ta "Mütehassıs Müşavir" olarak çalışmaya devam etmiş ve 18 Temmuz 1960 tarihinde emekli olmuştur.

Fransızca ve Yunanca bilen Emin Çobanoğlu, 1983 yılında vefat etmiştir.