İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EMNİYET HİZMETİ RİYÂSETİ (M.E.H./MAH)
(1927-1965)
(Devam)


2. İlk Hizmet Reisi'nin Tayin Edilmesi (25 Aralık 1926)

Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti'ne resmiyet kazandırılmasından bir hafta sonra, 25 Aralık 1926 tarihinde, EHUR İstihbarat Dairesi'nde görevli ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal (Atatürk), Başbakan İsmet (İnönü) ile EHU Reisi Mareşal Fevzi (Çakmak)'ın yakından tanıdığı, Almanya, Ankara ve İstanbul'daki istihbarat kursları ile konferanslarına katılmış olan Yarbay Şükrü Âli (Ögel) Bey[33] , Başbakan'ın teklifi ve Atatürk'ün onayı ile 25 Aralık 1926 tarihli "Kararnâme" ile M.E.H.'in ilk Reisi olarak tayin edilmiştir[34].

Bu "Tayin Kararnâmesi"nin transkripsiyonu ve bugünkü Türkçe metni aşağıdadır