5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" hükümlerine göre, bu kitabın yayın hakkı, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müşteşarlığı'na aittir. Kaynak gösterilmeden kitaptan alıntı yapılamaz; Müşteşarlığın yazılı izni olmadan radyo ve televizyona uyarlanamaz; oyun, film, CD ya da manyetik bant haline getirilemez; fotokopi ya da herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz.

 

 

 

 

ISBN : 975 - 19 - 2712 - 9
© Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, 2002.
Dizilip Basıldığı Yer : MİT Basım Evi.
Baskı Tarihi : Ocak 2002.
Baskı Adedi : 1000.