MİT KARİYER MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI KARİYER SAYFASI

Seçkin bir görev için hazır mısın?

İHA SİSTEMLERİ PİLOTU

İnsansız hava araçları ile ilgili görevlerin başarıyla yerine getirilmesinde İHA sistemleri pilotları kritik bir öneme sahiptir.

ÖZGEÇMİŞ GÖNDER

İHA sistemleri pilotları; uçuş süresince insansız hava araçlarının her türlü harekâtında uçuş kontrollerini çalıştıran veya otonom operasyonunu planlayan ve takip eden çalışanlarımızdır.

İHA sistemleri pilotu branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 34 yaşını doldurmamış olmak
 • Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
  • Üniversitelerin örgün eğitim veren; bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, mekatronik, harita, geomatik, uçak, uzay, kontrol ve otomasyon, meteoroloji mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
  • Üniversitelerin; havacılık elektrik ve elektroniği, uçak bakım ve onarım, uçak gövde ve motor bakımı, uçak elektrik ve elektroniği lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
 • Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerine uygun olmak:
  • 18-28 kg/m² arasında vücut kitle endeksine sahip olmak
  • Düzeltmeli olarak görme keskinlikleri tam olmak kaydıyla her bir gözde; astigmat için mutlak değeri 2 (iki) dereceyi, miyop için -6 (altı) dereceyi, hipermetrop için +3 (üç) dereceyi geçmemek, belirtilen göz kusurları dışında herhangi bir göz hastalığı/kusuru bulunmamak
  • Fiziksel engeli, organ kaybı, vücudun herhangi bir yerinde protez, konuşma bozukluğu (dilde pelteklik, kekemelik, ses bozukluğu vb.), işitme kaybı bulunmamak
  • Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkal belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak
  • Daha önce geçirilmiş veya halen devam eden herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmamak
  • Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak

Görevin yerine getirilebilmesi bakımından zihinsel ve fiziksel sağlık büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda, adaylar ayrıntılı sağlık kontrolüne tabi tutularak, gerekli sağlık şartlarını sağlayıp sağlamadıkları tespit edilmektedir.

Adaylar, göreve uygunluklarının belirlenebilmesi amacıyla, ölçme değerlendirme uygulamalarına (sınavlara) tabi tutulmaktadır.

Özgeçmiş formunda beyan edilen bilgilere göre, yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu durumun sonradan anlaşılması halinde, yürütülen adaylık işlemi varsa sonlandırılır.

Diğer taraftan,

 • Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilme,
 • Mükemmel el-göz koordinasyonuna sahip olma,
 • Analitik düşünce yapısına sahip olma,
 • Stres altında çalışabilme,
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olma,
 • Saha koşullarında çalışabilme ve seyahate bir engeli olmama,
 • Dikkatli ve titiz çalışmayı prensip edinmiş olma,
 • Hızlı karar alabilme ve uzun süre odaklanabilme,
 • Kapalı alanda uzun süre çalışmaya bir engeli olmama,
 • Ketumiyet

gibi kişisel özellikler İHA sistemleri pilotlarında aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.

Önemli Not: Başvurunuz Teşkilatımızın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmaktadır. Özgeçmiş formunu doldurmanız, başvurunuzun kabul edildiği ve tarafınızla mutlaka iletişime geçileceği anlamına gelmemektedir. Başvuru sahipleriyle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu aracılığıyla irtibat kurulmaktadır.