MİT KARİYER MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI KARİYER SAYFASI

HAKKIMIZDA

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), 6 Ocak 1926 tarihinde Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın yazılı emriyle Ankara merkezli hayata geçirilen Millî Emniyet Hizmeti (M.E.H./MAH) Riyaseti’nin doğrudan bir devamıdır.

Cumhuriyet döneminin ilk istihbarat teşkilâtı olarak kurulan M.E.H. Riyaseti, Bakanlar Kurulu kararı ve yapılanma çalışmalarının ardından 6 Ocak 1927 tarihinde etkin şekilde çalışmaya başlamıştır. Teşkilât, II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızlı bir gelişim süreci geçirerek 1962-63’te beş ihtisas bölümü, dış merkezler ve altı yurt içi merkez şeflikten oluşan yapısıyla faaliyetlerine devam etmiştir. Bu süreçte konjonktürden doğan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, 1965 yılında çıkarılan 644 sayılı Kanun’a istinaden MİT kurulmuştur.

Millî İstihbarat Teşkilâtı, geçmişin birikim ve deneyimini çağın istihbarat derleme, tasnif, kıymetlendirme, yorum ve yayım anlayış ve yöntemleriyle bir araya getirerek faaliyetlerini etkin şekilde sürdürmektedir.