MİT KARİYER MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI KARİYER SAYFASI

Dünyayı anlaşılır kılmaya hazır mısın?

DİL UZMANI

 

Yabancı dil ve kültürlere hakimiyetleri yüksek dil uzmanları, gerçekleştirdikleri titiz yazılı ve sözlü çevirilerle istihbarat üretimine katkıda bulunurlar.

ÖZGEÇMİŞ GÖNDER

Dil uzmanları; yazılı, görsel ve işitsel kaynaklardan yazılı ve sözlü çevirileri gelişen teknolojileri de kullanarak titizlikle yapan ve istihbarat üretimini destekleyerek nihai ürünün oluşmasında önemli rol oynayan çalışanlarımızdır.

Dil uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 40 yaşını doldurmamış olmak
 • Aşağıda belirtilen eğitim gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:
  • İngilizce, Fransızca, Almanca dilleri için; üniversitelerin ilgili dilde Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim, Çeviribilim, Edebiyat bölümleri, Öğretmenlik örgün lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
  • İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dilleri için, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)
  • Diğer yabancı diller için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak:
  • Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce dilinden 90 veya üzeri YDS puanı almış olmak
  • Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak
  • Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak
  • YDS kapsamında yer almayan diller için; ilgili dilin yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde en az 2 yıl bulunmuş olmak, okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Ayrıca, görevin gerektirdiği yabancı dil yeterliğinin ölçülmesi amacıyla yazılı ve sözlü sınavlar uygulanmaktadır.

Diğer taraftan,

 • Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,
 • Yüksek sorumluluk bilinci,
 • Stres altında çalışabilme,
 • Detaylara önem verme,
 • Ketumiyet

gibi kişisel özellikler dil uzmanlarında aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.

Önemli Not: Başvurunuz Teşkilatımızın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmaktadır. Özgeçmiş formunu doldurmanız, başvurunuzun kabul edildiği ve tarafınızla mutlaka iletişime geçileceği anlamına gelmemektedir. Başvuru sahipleriyle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu aracılığıyla irtibat kurulmaktadır.