Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 90. kuruluş yıldönümünde, 90 nesnelik seçkiyle oluşturulan ve Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve görselleri içeren MİT Sanal Müze ile Teşkilat’ın ulusal güvenlik geçmişine ışık tutulması amaçlanmıştır.

İstihbari faaliyetlerin sahip olduğu stratejik önemin daha iyi anlaşılabilmesi ve istihbarat üretim süreçlerinin çok yönlü, sistematik yapısına dikkat çekilebilmesi adına, ilk olarak 90 nesnelik seçkiyle hayata geçirilen müze arşivinin, zaman içerisinde geniş bir kaynak haline dönüştürülmesi planlanmaktadır.