English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 

BİLGİ EDİNME

Teşkilatımız, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (BEHK) kapsamındaki başvurular için yapılan haberleşmeler dışında hiçbir konuda muhataplarıyla İnternet ortamında yazışma yapmamaktadır. Bu itibarla, Teşkilatımızdan kaynaklanıyormuş izlenimi yaratılarak, değişik amaçlarla kullanılan '@mit.gov.tr.' uzantılı sahte e-postaların, kurumumuzla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu form üzerinden yapılan İş başvuruları işleme konulmayacaktır.

24/04/2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, bilgi edinme talebinin işleme konulabilmesi amacıyla, gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda yer alan ilgili formu doldurmaları zorunludur.

"4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 18. maddesi ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 29/b maddesinde (Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgelerin) bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğu, hükme bağlanmıştır."

"Bilgi sahibi olmak istediğiniz konulara, sitemizin "Site Haritası" bölümünde ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz, ancak Web sitemizde yer verilmeyen konular hakkında bilgi talebinde bulunmadan önce 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği inceledikten sonra başvuruda bulununuz."

Uzman çavuş/erbaş güvenlik soruşturmaları tamamlandığında talep eden kuruma gönderilmekte olup, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesindeki taleplerin sözkonusu makamlardan yapılması gerekmektedir.

Teşkilatımız adı kullanılarak sosyal ağ hesaplarında yayınlanan bildirgenin kurumumuzla ilgisi bulunmadığını vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.

Bilgi Edinme Hakkı Başvuru Formu - Gerçek Kişiler

Başvuru sahibinin adı :
kalan karakter :
Başvuru sahibinin soyadı :
kalan karakter :
Oturma yeri veya iş adresi :
kalan karakter :


Telefon :
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No :
T.C. Kimlik No Öğren
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur)
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz ?
Yazılı
 
Elektronik
 
Elektronik posta adresi:
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur)
İmzası  
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
İstenilen bilgi veya belgeler:
kalan karakter
* Bu form üzerinden ek gönderilmesi mümkün olmadığından, eklerinizi "PK 95 Ulus-ANKARA" adresine posta yolu ile ulaştırabilirsiniz.

Bilgi Edinme Hakkı Başvuru Formu - Tüzel Kişiler

Tüzel kişinin unvanı :
kalan karakter :
Tüzel kişinin adresi :
kalan karakter :

Telefon :
Yetkili kişinin Türkiye
Cumhuriyeti
Kimlik Numarası :

T.C. Kimlik No Öğren
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur)
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz ?
Yazılı
 
Elektronik
 
Yetkili kişinin elektronik posta adresi:
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur)
Yetkili kişinin İmzası (Not: Yetki belgem ekte sunulmaktadır. )
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim
İstenilen bilgi veya belgeler:
kalan karakter
* Bu form üzerinden ek gönderilmesi mümkün olmadığından, eklerinizi "PK 95 Ulus-ANKARA" adresine posta yolu ile ulaştırabilirsiniz.

   


Sertifika kullanımıyla ilgili bir sorun olması halinde TÜBİTAK UEKAE kök ve sınıf-2 kimliklerini İnternet tarayıcınıza yükleyiniz.