English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


26.10.2000


Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın son yıllarda başarılı operasyonel çalışmaları ve müspet yöndeki gelişmeleri yurtiçi ve yurtdışında, geniş bir kesimde takdirle karşılandığını müşahede etmekteyiz.

MİT'in, müspet yöndeki bu gelişmesini ve kamuoyunda toplamakta olduğu sempatiyi haliyle içine sindiremeyen kişi ve grupların olacağı ve olduğunu da bilmekteyiz.

3 Ekim 2000 günü, kapılarımızı yeniden basına açtığımızda, tarafımdan net olarak verilen mesaj da, "Bizim ile ilgili bir haberi hazırlarken bir kere de bize müracaat edin ve sizi o konuda aydınlatmamızı sağlayın, ondan sonra istediğiniz gibi yorumunuzu yapın " şeklinde olmuştur.

Basın Müşavirliği'nin açılışına davetli olduğu halde gelmeyen, ancak o haftaki nüshasında MİT'i içine sindiremediğini net bir şekilde ortaya koyan bir yazı neşreden, bir yayın organı, bu haftaki sayısında, bu defa şahsımı hedef alarak, uzak bir akrabalık ve soyadı bağını, bir çok yalan ve iftira dolu bir senaryo içine oturtmaya çalışmıştır.

Türkiye'de sayılarını bilemediğim kadar ATASAGUN soyadlı kişi mevcuttur, bu kişilerden ne derece sorumlu olabileceğim kamuoyunun takdirlerine sunulur.

Malum yayın organı hakkında gerekli hukuki işlemler tarafımca ve kurumumuzca başlatılmıştır. Taraflar mahkemelerde iddialarını ve cevaplarını net olarak ortaya koyacaktır.

Ancak bu yayın organında çalışan bazı sorumlu kişilerin, Ülkemizdeki rejimi hedef alan terör örgütleri ile bir zamanlar muhtelif iltisaklar içinde olduğu, içlerinden bazılarının bizzat terör eylemlerine katılıp, tutuklandığı, mahkum oldukları bilinmektedir.

MİT'e karşı yayınlarındaki gerçek amaçlarının kamuoyunda daha iyi anlaşılması ve genel şeffaflaşmanın bir prensibi ve şeffaflaşmanın tek taraflı olmayacağını düşünerek, bu açıklamayı yapmayı da görev olarak kabul ediyoruz.

Bu tip iftira ve saldırıların bizleri yıldıracağını ve sarsacağını düşünenler gaflet içindedir. Esasen, Türkiye'de rejime karşı faaliyet içinde olanların, Teşkilâtımızı övmesi beklenmemektedir, aksi durum bizi tedirgin edecek bir husustur.

Kamuoyunda yaptığımız bu açıklamanın, tirajı düşmekte olan, malum yayın organının bir derece tirajını artıracağını ve onların maksadının da bu olduğuna inanıyoruz.

Ancak şeffaflığı vaat eden bir kurumun haksız ve çirkin iddialara gereken cevabı vermesinin de zaruri olduğunu düşünüyoruz.

Saygılarımla kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Şenkal ATASAGUN
MİT Müsteşarı