English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


05.06.2000


04 Haziran 2000 tarihinde bazı görsel ve yazılı medyada, dış kaynaklı haber ajanslarına atfen, İran uyruklu BEHBAHANİ isimli şahıs hakkında çıkan haberler üzerine bir açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

1968 Tahran doğumlu ve lise mezunu olduğunu belirten Seyyid BEHBAHANİ isimli İran uyruklu bir şahıs 07 Mart 2000 tarihinde illegal yollardan Türkiye'ye gelerek, sığınma talebinde bulunmuş ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) başvurarak ABD'ye gitmek istediğini belirtmiştir.

Şahıs ilk ifadelerinde bir süre İran İstihbarat Bakanlığı'nda çalıştığını, 1998 senesinde bir yabancı ülkeye casusluktan suçlanarak, İran makamlarınca Evin Cezaevi'ne konulduğunu ve buradan kaçarak ülkemize geldiğini beyan etmiştir.

Şahıs Türkiye'ye gelmeden önce bir yabancı haber kanalı ile de irtibata geçmiştir.

Durumu şüpheli görülen BEHBAHANİ, Teşkilatımız tarafından, ifadelerine açıklık kazandırması yönünden mülakata alınmış ve halen bu çalışmalar devam etmektedir.

Şahıs ifadelerinde, geçmiş tarihlerde basına da yansıyan bazı terör eylemlerinin, İran tarafından organize edildiğini iddia etmektedir.

BEHBAHANİ'nin, teyidi muhtaç bu ifadeleri ile ilgili olarak, bazı ülkelerin Servisleri ile gerekli koordine yapılmakta ve konu her yönü ile müştereken değerlendirilmektedir.

Şahıs, Türkiye'de gerçekleştirilmiş bir terör olayı ile ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklamada bulunmamıştır.

Konu, Teşkilatımızca tüm yönleriyle incelenmekte, iddiaların teyidi alınıncaya kadar, olayın gerek ülkemizde, gerekse dış kamuoyunda spekülasyonlara ve provokasyonlara sebebiyet vermemesi bakımından ihtiyatlı davranılmaktadır.

Çalışmaların neticelenmesinden sonra, yetkili makamlarca gerekli açıklamalar yapılabilecektir.

Saygılarımızla.


MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI