English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


29.12.2009

29.12.2009 tarihli Vatan Gazetesi ile çeşitli internet sitelerinde; Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda arama yapılmasını sağlayan telefon dinlemesinin ilgili Başkanlıkta görevli birçok asker için MİT Ankara Bölge ünitemizce çıkarılan istihbarî dinleme kararı sonucu yapıldığı yolunda gerçek dışı haberler yayınlanmıştır.

Teşkilâtımızca bahsekonu soruşturmanın hiçbir evresinde yer alınmamış olup, bu itibarla herhangi bir dinleme kararının istihsâli söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 


MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI