English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


04.12.2009


Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) görüşme kayıtlarının tümünün kopyalanması kararı akabinde; suç duyurusuna konu Müsteşarlık yazısı ile 2937 sayılı kanunda yer alan görev ve yetkilerimiz çerçevesinde elde edilen bilgi/belgelerin gizliliğinin ve güvenirliliğinin en üst seviyede korunması, istihbaratı oluşturma ve istihbarata karşı koyma görevinin akamete uğramadan süregelmesinin ulusal güvenliğimiz açısından önem ve gerekliliğinin her türlü mülahazanın üzerinde olduğu hususu 14.11.2009 tarihinde ilgili/sorumlu kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.

Sincan 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman KAÇMAZ'ın daveti üzerine, 16.11.2009 tarihinde Ankara Bölge ünitemizce anılan ile gerçekleştirilen görüşme bir nezaket ziyareti ölçüsündedir.

Sözkonusu görüşmenin basına yansıdığı şekliyle konu ile doğrudan bağlantısı bulunmamaktadır.

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, gerek sorumluluk anlayışı gerekse görevlerini belirleyen yasalar ile 82 yıllık kurum kültürü çerçevesinde hukukun üstünlüğünün tartışılmazlığını yakinen bilmekte ve buna uymaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 


MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI