English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


18.05.2009


Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Mayıs 2009 tarihli nüshasında Millî İstihbarat Teşkilâtı ile ilgili olarak yayımlanan iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır.

Basın mensuplarının, bu tür haberlerin, kritik görev yapmakta olan kurumlarda tüm personeli de menfî yönde etkileyeceğini dikkate almaları, ülkemiz açısından da önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 


MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI