English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


26.11.2008

Sabah Gazetesi'nin 26 Kasım 2008 tarihli nüshasında, "Kod Adı İpek" başlığı altında Tuncay Güney ile ilgili belgeyi konu alan bir manşet haber yayımlanmıştır.

Haberde yer alan belge Teşkilâtımıza aittir. Söz konusu belgenin dışarıya yansıtılması ile ilgili idarî soruşturma açılmıştır.

Tuncay Güney o dönem itibarıyla şüpheli faaliyetlerinden dolayı dikkatimizi çeken ve üzerinde çalışma yapılan bir şahıstır.

Bu bağlamda, Tuncay Güney kayıtlı bir haber kaynağımız değildir.

Kuruluş ve işleyişi tartışmalı olan Kontr Terör Merkezi, sorumluları ile birlikte 1997 yılında kuruluş şemasından çıkarılmıştır.

Millî İstihbarat Teşkilâtı'na yönelik asılsız iddiaları belirlenmiş senaryolara göre çeşitli dönemlerde ortaya atanların amacı kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Millî İstihbarat Teşkilâtı ile doğrudan veya dolaylı şekilde bağlantı kurulmasına çalışılan söz konusu yayınla ilgili yasal yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI