English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


26.12.2007

Bir süredir emekli bazı mensuplarımızın yazılı ve görsel medyada kişisel görüş adı altında yaptıkları birtakım açıklamalar dikkatle izlenmektedir.

Söz konusu açıklamalarda özellikle faaliyet ve konu aidiyetlerinde MİT'in mahreç alınarak, şahsî görüşlerin zemini yapılması, "MİT emekli mensubu" gibi sıfatların kullanılması veya kamuoyuna bu sıfatlarla takdim edilmesi Teşkilât bünyesinde ve kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır.

Kurumumuzun uyarılarına rağmen maziye atıfla yapılan bu kabil değerlendirmeler, gerçeği yansıtmadığı gibi, doğru ve sağlıklı olmayıp, ahlâkî açıdan Teşkilât teamüllerine de uymamakta ve hukukî sorumluluğu beraberinde getirebilecek unsurlar taşımaktadır.

Ayrıca, bu açıklamalar mütevâzı köşelerine çekilmiş emekli üst düzey yöneticilerimiz ile hayatta olmayan değerli büyüklerimizin yakınlarını da ziyadesiyle üzmüştür.

Görevini üstün hizmet anlayışı ve yasaların çizdiği çerçeve içerisinde yapmaya devam eden MİT, kamuoyu nezdinde güven zedeleyici, gerçek dışı ve maksatlı açıklamalar ile haberlere karşı dikkatli olunmasının önemine işaret etmeyi görev bilmektedir.

Millîlik vasfı taşıyan bir kurumun içinde bulunulan bu kritik ortamda spekülasyonlara alet edilmeye çalışılması ülkemiz açısından da önem arz etmektedir.

Çalışan ve emekli personelimizi her açıdan olumsuz yönde etkileyebilecek bu tür açıklamalara karşı basınımızın da sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 


MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI