English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


12.12.2006


Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 57. Genel Kurul toplantısına katılacak 15 Parlamenterimizce terör konusunda bilgilendirilmek amacıyla MİT Müsteşarlığı'ndan resmî talepte bulunulmuştur.

Söz konusu talep üzerine, 23 Kasım 2006 tarihinde terör konusunda yapılan bilgilendirmeye atfen, konu edilen hususların basında farklı bir şekilde yansıtıldığı ve spekülatif anlamlara yol açan bir kullanım içerisine sokulduğu görülmüştür.

Parlamento Komisyonu'nun bilgilendirilmesi aşamasında tehdide ilişkin gizlilik değeri taşıyan bazı bilgilerin verilmesi doğaldır.

Ancak, 12.12.2006 tarihli Star Gazetesi'nde, "Frankeştayn Dönüyor" başlığı altında manşetten verilen haberde yer aldığı şekliyle bu bilgilerin maksadını aşan ve ifade edilmek istenilenin çok ötesinde bir tarzda yansıtılması, yanlış anlamaları da beraberinde getirebilmektedir.

Konunun bu çerçevede değerlendirilmesi kamuoyuna saygı ile duyurulur.
MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI