English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


10.04.2000


Bazı teknik özelliklerinin yetersiz kalması nedeniyle, Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın kullandığı uçağın yenilenmesine ihtiyaç duyulmuş, Başbakanlığın onayı üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine uygun bir şekilde ihale açılmıştır.

Aranan koşullara en uygun teklif komisyonda kabul edilerek, doğrudan resmi temsilcisi üzerinden üretici firmayla ilişkiye geçilmiş ve uçağın alımı ile ilgili işlemler 1999 yılında gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu uçağın alımına ilişkin safhalar tüm ayrıntıları ile medya organlarında da yer almıştır.

Belirli bazı gazetelerde çıkan bu ve benzeri gerçek dışı iddiaların sahibi kişi hakkında gereken yasal işlemler yapılmaktadır.

Bahsekonu şahıs, Teşkilâtımızca hukuk dışında muhatap alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI