English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


02.06.2005


Yazılı/görsel basında 01-02 Haziran 2005 tarihleri itibarıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı'nı konu alan haberlerde, "Tüm kişi ve kuruluşlara ait iletişim araçlarının yasa dışı dinlendiği" izlenimini yaratacak tarzda yayınlara yer verildiği görülmektedir.

Millî İstihbarat Teşkilâtı, kuruluş ve görev yasasına bağlı olarak tüm faaliyetlerini yasal zemin üzerinde yerine getirmeye özen göstermektedir.

Son olarak, basında işaret edilen ve Teşkilâtımızca talep edilen takip ve tespit çalışması da, benzerlerinde olduğu gibi yargı kararı çerçevesinde millî güvenlik istihbaratının oluşturulması görevinin yerine getirilmesi doğrultusunda, kamu yararı gözetilerek ve sadece görevin kapsamı bağlamında gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI