English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


24.05.2004


24 Mayıs 2004 tarihinde, Teşkilâtımızın Bursa biriminde görevli A.E., geçirdiği bir bunalım sonucu aynı birimde çalışan meslektaşı S.Ç.'nin tabanca ile ölümüne sebep olmuş ve bilâhare intihar etmiştir.

Söz konusu olay Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirilmiş olup ayrıca, Teşkilâtımız bünyesinde de iç tahkikat yürütülmektedir.

İki değerli mensubumuzun kaybına sebep olan ve camiamızı derinden üzen bu müessif olayın, yakın sosyal çevrelerinde yeni üzüntülere sebebiyet verebilecek yanıltıcı haberlerle işlenmesinin uygun olmadığına inanılmaktadır.

Bu çerçevede kamuoyunu doğrudan bilgilendirme gereği duyulmuştur.
MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI