English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


28.04.2004


1. 28.04.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde sürmanşetten neşredilen, "ABD'de çıkan kitap MİT'çileri çok kızdıracak" başlıklı kurumumuz personelini hedef alan, asılsız ve maalesef seviyesiz olarak değerlendireceğimiz iddialarla ilgili olarak, gerek iddianın sahibi olduğu ifade edilen yabancı servis, gerekse Hürriyet Gazetesi nezdinde yaptığımız incelemelerden, aldığımız neticeyi kamuoyu ile paylaşma gereğini duymaktayız.

2. Konu hakkında açıklama istediğimiz CIA'dan alınan not, aynen aşağıda sunulmuştur:

"a. Servisimiz, 28.04.2004 tarihinde "Hürriyet" Gazetesi'nde yer alan ve Teşkilatınız görevlilerinin, 2002 yılında Kuzey Irak'ta, Servisimizin görevlileri ile birlikte çalıştıkları dönemde sergiledikleri davranışlara ilişkin iddiaları içeren haberi üzüntü ile okumuştur. "Hürriyet" Gazetesi, söz konusu haberin, Amerikalı bir yazar tarafından kısa bir süre önce yayınlanan bir kitaba dayandığını iddia etmiştir.

b. Teşkilatınızın da gayet iyi bildiği üzere, "Hürriyet" Gazetesi'nin haberinde hiçbir doğruluk payı bulunmamaktadır. Öncelikle, Saddam Hüseyin rejimine yönelik savaştan önce, Teşkilatınızın hiçbir görevlisi, Kuzey Irak'ta bizim görevlilerimiz ile birlikte çalışmamıştır. İkinci olarak, "Hürriyet" Gazetesi'nin bu bilgileri aldığını iddia ettiği kitapta Teşkilatınızdan hiç bahsedilmemiştir. Yalnızca, Servisimizin ekibine eşlik eden "Türklerden" bahsedilmiştir. Teşkilatınızın adını gündeme getiren, yalnızca ve yalnızca "Hürriyet" Gazetesi'nin kendisidir. Üçüncü olarak, "Hürriyet" Gazetesi'ndeki haber, gerçekleri zaten tamamiyle yansıtmayan kitapta anlatılan olguları ve olayları çarpıtmış ve sansasyonel bir şekilde sunmuştur.

c. Servisimiz, "Hürriyet" Gazetesi'nde yeralan bu talihsiz ve temelsiz haberin yayınlanmış olmasından derin bir üzüntü duymaktadır."

3. Bahsekonu kitapta, MİT'e ait hiçbir atıf olmamasına ve kurumumuz Basın Müşavirliği ile kolaylıkla temasa geçilerek konunun tarafımızdan da teyidinin alınması gerekirken, bu işlem yapılmadan bir Türk Gazetesi'nde T.C. Millî İstihbarat Teşkilâtı mensuplarını seviyesiz bir şekilde küçültmeye çalışan asılsız bir haberin, bu şekilde kullanılmasının manâsı ve hedefi anlaşılamamıştır.

Kurumumuz ve personeli bu konuda, haysiyetine yöneltilen bu yayın nedeniyle, hukukî yollardan da hakkını arayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI