English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


18.05.2003


18.05.2003 tarihli bir günlük gazetede, “İsrail’de Sır Dolu Ölüm”  başlığı altında, MİT mensubu Enis BAŞTÜRK’ün ölümüne ilişkin bir haber yayınlanmıştır.

İsrail Devleti ilgili birimleri nezdinde temsil ve irtibat ile görevli bulunan E.BAŞTÜRK, kısa bir süre önce anılan ülkede vefat etmiştir.

Konunun çeşitli spekülatif arayışlara zemin yaratabilecek ve özellikle müteveffa mensubumuzun yakın sosyal çevresinde de yeni üzüntülere sebebiyet verebilecek bir üslup altında ele alınmasının uygun olmadığına inanılmakta olup, kaygılarımızın kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Saygılarımızla duyurulur.MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI