English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


 

13.02.2002


Bir mecmuada, AB Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Karen FOGG'un bilgisayar üzerinden yaptığı haberleşme kanalına girilerek elde edildiği iddia edilen bazı dokümanlar yayınlanmıştır. Diğer taraftan buna bağlı olarak, bazı basın organlarında sözkonusu dokümanların teminine yönelik olarak MİT'i hedef alan değerlendirmelerin yapıldığı üzüntüyle müşahede edilmektedir.

Bu nedenle kamuoyunu aydınlatmak yönünde bir açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Millî İstihbarat Teşkilâtının bahse konu dokümanların elde edilmesi ile ilgili hiçbir ilişkisi yoktur.

2937 Sayılı "Devlet İstihbaratı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu" nda, MİT'in görev, yetki ve sorumlulukları hükme bağlanmışken, MİT yönetiminin bunun dışında keyfi bir tutum içinde olması mümkün değildir.

Ayrıca, bazı yazarlar tarafından "MİT içindeki bir grup" gibi ibareler kullanıldığı görülmektedir. MİT'in bugünkü yönetimince uygulanmakta olan prensipler, yönetim tarzı, disiplin ve oto kontrol sistemleri, bu tip grupların oluşmasına ve etkili olmasına hiçbir şekilde imkân tanımamaktadır.

MİT, millî bir kurum olarak, tüm personeli ile bütünlük ve hiyerarşik sistem içerisinde görevini ifa etme gayretindedir. MİT'den kaynaklanabilecek müspet veya menfi her türlü sonucun tek muhatabı mevcut MİT yönetimidir.

Bahse konu dokümanları yayınlamakta olan bir dergi ve yöneticileri ile ilgili olarak MİT yönetim kademesinin şahsî 3, kurumun ise 7 adet ceza ve tazminat davaları halen muhtelif mahkemelerde devam etmektedir. Kamuoyunca bilinen yayın organı ile ilgili görüş ve tutumumuz, WEB sayfamızda da mevcut 20 Şubat 2000 tarihli Basın Açıklamamızda net olarak ortaya konulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.


MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI