English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


07.01.2001


Haftalık Yeni Aydınlık Dergisi'nin 7 Ocak 2001 tarihli sayısında, kapakta "Şişli'deki Canlı Bomba MİT Elemanı" şeklinde bir habere yer verilmiştir.

Aynı derginin 4. sayfasında da, aynı haber işlenerek;

  • Polis memuru Naci Canan Tuncer'in MİT içindeki bir ekibin tuzağına düştüğü,
  • Terörist Gültekin Koç'un 1998 yılında gerçekleştirilen bir polis operasyonundan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nda görevli bir yetkiliden gelen bir telefon üzerine serbest bırakıldığı,
  • Terörist Gültekin Koç'un, üzerinde bomba ile saldırı emrini bir MİT görevlisinin verdiği,
  • 5 Ekim 2000 tarihinde Harbiye Orduevi'ne yapılan "intihar" saldırısında kullanılan bomba ile Şişli'de patlatılan bombanın malzeme ve yapılış biçiminin aynı olduğunun tespit edildiği,
gibi iddialar ileri sürülmektedir.

Millî İstihbarat Teşkilâtı ile doğrudan ve dolaylı şekilde bağlantı kurulmasına çalışılan söz konusu iddialar tümüyle asılsızdır.

Millî İstihbarat Teşkilâtı'na yönelik asılsız iddiaları, belirlenmiş senaryolara göre, çeşitli dönemlerde ortaya atanların amaçları, kamuoyu tarafından bilinmektedir.

MİT, yasaların çerçevesini çizdiği görevini, her zaman olduğu gibi, üstün görev anlayışı ile yapmaya devam edecektir.

Saygı ile duyurulur.


MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI