English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
BASIN AÇIKLAMASI


20.02.2000


İsmi Aydınlık, ama içi oldukça karanlık olan bir yayın organında, uzun süredir yürütülmekte olan MİT ile ilgili menfi yayın kampanyasını ibretle izlemekteyiz.

MİT'in son yıllardaki başarılı çalışmalarını içine sindiremeyen bu Dergi'nin, sadece zihinleri bulandırmaya matuf yalanları ve mantık hataları ile dolu MİT haberlerinden en saçması, bu haftaki sayısında neşredilmiştir.

Maalesef, bazı ciddi yayın organlarımız da, bu asparagası kullanma hatasına düşmektedirler.

"MİT'te Hizbullah Temizliği" başlıklı, tümüyle asılsız haber ve ayrıntıların tarafımızca cevap verilmeye değer hiçbir ciddi yönü bulunmamaktadır.

Ancak, tüm görsel ve yazılı medyada yayınlanan ve terör örgütünden çıkan dokümanlarda, net olarak müşahede edilen bir gerçek, Hizbullah tarafından katledilenlerin "MİT ajanı" olarak suçlanmaları ile "infaz" edilmeleridir.

Aydınlık yazı kadrosuna, bu gerçek ile ortaya koymaya çalıştıkları senaryo arasındaki tenakuzu birkaç kere daha düşünüp, incelemelerini tavsiye ediyoruz.

Dünyanın en ciddi istihbarat konularını irdeleyen bir yabancı dergide bile "MİT'in son dönemlerdeki başarıları", konunun uzmanı kişiler tarafından objektif bir şekilde ortaya konulurken, bir Türk dergisinde milli bir kuruluşun yalan haberler ile haksız yere karalanmasının hangi maksada matuf olabileceği ve hangi kompleksler ile hareket edildiğini değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Millî İstihbarat Teşkilâtı, emekli ve halen görevde bulunan tüm personeli ile tam bir ahenk içinde olup, ülkesine hizmet şevki ile görev yapmaktadır.

Bazı iç ve dış karanlık güçlerin, bu ahengi ve şevki hiçbir zaman bozması mümkün olamayacaktır.

Malum Dergi, tirajının artmasına vesile olmamak için muhatap alınmayacak, ancak bundan böyle gereken mücadele yasalar çerçevesinde yapılacaktır.
Şenkal ATASAGUN
MİT Müsteşarı