English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
AÇIKLAMA


03.08.2002

03.08.2002 tarihinde bazı basın ve yayın organlarında, MİT Müsteşarı'nın Madrid'e Büyükelçi tayin edileceğine dair haber ve yorumların yayınlanması üzerine, kamuoyunun doğru yönde bilgilendirilmesi bakımından Sayın Başbakan'ın Onay'ı ile bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Mezkur haberlerde belirtildiği şekilde, gerek MİT Müsteşarı'nın görevinden ayrılıp Büyükelçi olma yönünde bir isteği, gerekse kendisine bu konuda yapılmış herhangi bir öneri bulunmamaktadır.

Sayın Basın mensuplarımızın bu tür teyidi alınmamış haber ve yorumları, kritik görev yapmakta olan kurumlarda sadece bir kişiyi değil, tüm personeli de görev ve hasıla bakımından menfi yönde etkileyeceğini dikkate almalarının, ülkemiz açısından da gerekli olduğu bilgilerine sunulur.
MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI