Geri Dön

Sinyal Analiz ve Uygulamaları Uzmanları; sinyal toplama ve analiz tabanlı projeler ve uygulamaların, güncel teknolojiler takip edilerek uygun metodoloji ve araçlar ile tasarlanması, gerçekleştirilmesi, iyileştirilmesi ve sistem testlerinin uygulanması konularında görevli çalışanlarımızdır.

Temel Gereklilikler;

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• 34 yaşını doldurmamış olmak,

• Üniversitelerin; Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak (yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır),

• Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere İngilizce dilinde; YDS/KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puan almak ya da KPSS’nin yabancı dil bölümünde en az 42 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

• Teknoloji ve yenilikleri takip edebilmek, iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak ve çözüm odaklı çalışabilmek, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek, stres altında doğru karar verme yeteneğine sahip olmak,

• Saha koşullarında çalışma ve seyahat engeli olmamak,

• MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı'nın mevzuatı ve takdiri esastır).

Tercih Sebebi Olacak Nitelikler;

• R/F mikrodalga, elektromanyetik ve anten uygulamaları,

• Elektromanyetik sinyal sezim, algılama, kestirme, analiz, işleme ve çözümleme teknikleri,

• Telekomünikasyon modülasyon teknikleri,

• Telekomünikasyon telemetri teknik uygulamaları,

• Sistem entegrasyonu, kurulumu, test, ölçüm ve kalibrasyon işlemleri,

• Sayısal ve analog telsiz haberleşmesi sistem ve teknolojileri (HF, VHF, UHF),

• Mobil haberleşme (GSM, 2G, 3G, 4G) sistem ve teknolojileri,

• Uydu haberleşme (L, S, C, X, Ka, Ku band) sistem ve teknolojileri,

• Analog ve sayısal modülasyon tipleri ile kanal çoklama (Multiplexing/Demultiplexing) yöntemleri,

• Radar ve çalışma prensipleri,

• Elektronik harp (ESM, ECM, ECCM, ELINT),

• MATLAB,
 
• LABVIEW,

• Kanal kodlama yöntemleri,

• Gürültü temizleme uygulamaları

konularından en az birinde iyi düzeyde bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak.

“eşsiz bir kariyer fırsatı ve MİT Mensubu olmak için İLK ADIM…”

"ÖZGEÇMİŞ BIRAK"ÖNEMLİ NOT : Başkanlığımız Sinyal Analiz ve Uygulamaları Uzmanının tanıtımı ve özgeçmiş havuzu
  oluşturmak amacıyla hazırlanan bu sayfa,PERSONEL ALIM İLANI DEĞİLDİR.

MİTWEB Anasayfa