Geri Dön

Haberleşme Yazılımları Geliştirme Uzmanları; haberleşme yazılımları konularında mevcut ve yeni projelerin gerçekleştirilmesi ve haberleşme güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli yazılımların güncel teknolojiler takip edilerek yeni haberleşme yöntemlerinin tasarlanması, iyileştirilmesi ve sistem testlerinin uygulanması konularında görevli çalışanlarımızdır.

Temel Gereklilikler;

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• 34 yaşını doldurmamış olmak,

• Üniversitelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak (yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır),

• Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere İngilizce dilinde; YDS/KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puan almak ya da KPSS’nin yabancı dil bölümünde en az 42 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

• Ajax konusunda iyi düzeyde bilgi sahibi olmak,

• VB.NET, C++, JAVA ile yazılım geliştirme veya Microsoft.NET ile yazılım geliştirme konularından en az birinde iyi düzeyde bilgi sahibi olmak,

• Teknoloji ve yenilikleri takip edebilmek, iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak ve çözüm odaklı çalışabilmek, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek, stres altında doğru karar verme yeteneğine sahip olmak,

• MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı'nın mevzuatı ve takdiri esastır).


Tercih Sebebi Olacak Nitelikler;

• Proje süreçleri, yazılım süreçleri ve test süreçlerinin planlanması,

• Linux server veya Unix işletim sistemleri,

• Bilgi, sistem ve network güvenliği

konularından en az birinde iyi düzeyde bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak.


“eşsiz bir kariyer fırsatı ve MİT Mensubu olmak için İLK ADIM…”

"ÖZGEÇMİŞ BIRAK"


ÖNEMLİ NOT : Başkanlığımız Haberleşme Yazılımları Geliştirme Uzmanının tanıtımı ve özgeçmiş havuzu
  oluşturmak amacıyla hazırlanan bu sayfa,PERSONEL ALIM İLANI DEĞİLDİR.

MİTWEB Anasayfa