Geri Dön

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanları; coğrafi bilgi sistemlerinin tasarımına, geliştirilmesine, kurulmasına ve yönetilmesine yönelik faaliyetleri yürütmekle görevli çalışanlarımızdır.

Temel Gereklilikler;

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• 34 yaşını doldurmamış olmak,

• Üniversitelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır),

• CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konusunda iyi düzeyde bilgi sahibi olmak,

• Veri analizi ve veri hazırlama konularında iyi düzeyde bilgi sahibi olmak,

• Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere İngilizce dilinde; YDS/KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puan almak ya da KPSS’nin yabancı dil bölümünde en az 42 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

• Teknoloji ve yenilikleri takip edebilmek, iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak ve çözüm odaklı çalışabilmek, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek, stres altında doğru karar verme yeteneğine sahip olmak,

• MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı'nın mevzuatı ve takdiri esastır).

Tercih Sebebi Olacak Nitelikler;

• ESRI ArcGIS (Server, Desktop, EDN),

• Web tabanlı coğrafi servis (WMS, WFS, WCS),

• Mekânsal veri tabanları işletimi/yönetimi,

• Microsoft Visual Studio .NET (VB, C#),

• JAVA ile yazılım geliştirme

konularından en az birinde iyi düzeyde bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak.


“eşsiz bir kariyer fırsatı ve MİT Mensubu olmak için İLK ADIM…”

"ÖZGEÇMİŞ BIRAK"ÖNEMLİ NOT : Başkanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanının tanıtımı ve özgeçmiş havuzu oluşturmak
  amacıyla hazırlanan bu sayfa,PERSONEL ALIM İLANI DEĞİLDİR.

MİTWEB Anasayfa