Geri Dön

Bilişim Güvenliği ve İnternet Teknolojileri Uzmanları; bilişim sistemleri kapsamında güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması, iyileştirilmesi ve izlenmesi ile e-posta sunucuları, güvenlik duvarı, saldırı önleme sistemleri gibi internet teknolojileriyle ilgili sistemlerin temini, kurulumu, yönetimi ve devamlılığının sağlanması konularında görevli çalışanlarımızdır.

Temel Gereklilikler;

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• 34 yaşını doldurmamış olmak,

• Üniversitelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak(yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır),

• Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere İngilizce dilinde; YDS/KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puan almak ya da KPSS’nin yabancı dil bölümünde en az 42 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

• Bilgi güvenliği yönetim sistemleri ve standartları (ISO 27000 serisi standartlar, NIST) konusunda iyi düzeyde bilgi sahibi olmak,

• Aşağıdaki konulardan en az ikisinde iyi düzeyde bilgi sahibi olmak;

    o Bilişim güvenliği mimarileri,

    o Güvenlik duvarı yönetimi,

    o Saldırı önleme/tespit sistemleri,

    o Güvenlik açıklık testleri, ağ/sistem güvenlik testleri,

    o Log yönetim sistemleri,

    o Web ve e-posta sunucu sistemleri yönetimi,

• Teknoloji ve yenilikleri takip edebilmek, iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak ve çözüm odaklı çalışabilmek, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek, stres altında doğru karar verme yeteneğine sahip olmak,

• MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı'nın mevzuatı ve takdiri esastır).

Tercih Sebebi Olacak Nitelikler;

• Ağ yönetimi,

• Sistem yönetimi, iş sürekliliği yönetimi,

• İnternet teknolojileri,

• Yazılım geliştirme

konularından en az birinde iyi düzeyde bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak.


“eşsiz bir kariyer fırsatı ve MİT Mensubu olmak için İLK ADIM…”

"ÖZGEÇMİŞ BIRAK"ÖNEMLİ NOT : Başkanlığımız Bilişim Güvenliği ve İnternet Teknolojileri Uzmanının tanıtımı ve özgeçmiş
  havuzu oluşturmak amacıyla hazırlanan bu sayfa,PERSONEL ALIM İLANI DEĞİLDİR.

MİTWEB Anasayfa