Geri Dön

Ağ Yönetim Uzmanları; veri iletişim ağlarının güncel teknolojiler doğrultusunda tasarlanması, temini, kurulumu, yönetimi, yüksek devamlılıkta ve performansta çalışmasının sağlanması ve güvenlik politikalarının uygulanması konularında görevli çalışanlarımızdır.

Temel Gereklilikler;

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• 34 yaşını doldurmamış olmak,

• Üniversitelerin; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak (yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır),

• Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere İngilizce dilinde; YDS/KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puan almak ya da KPSS’nin yabancı dil bölümünde en az 42 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

• Teknoloji ve yenilikleri takip edebilmek, iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak ve çözüm odaklı çalışabilmek, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek, stres altında doğru karar verme yeteneğine sahip olmak,

• MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı'nın mevzuatı ve takdiri esastır).

Tercih Sebebi Olacak Nitelikler;

• Bilgisayar ağları (kablolu/kablosuz) kurulumu ve yönetimi,

• Saldırı önleme/tespit sistemleri,

• Güvenlik duvarı yönetimi,

• Bilişim güvenliği mimarileri,

• Ağ yönetimi,

• Sistem yönetimi, iş sürekliliği yönetimi,

• İnternet teknolojileri,

• Yazılım geliştirme,

• Ağ teknolojileri,

• TCP/IP protokolü, kurumsal ağ ve sistem mimarisi

konularından en az birinde iyi düzeyde bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak.

• Ağ teknolojileri konusunda eğitim almış ya da sertifika sahibi (Cisco CCNA-CCNP vb.) olmak.

“eşsiz bir kariyer fırsatı ve MİT Mensubu olmak için İLK ADIM…”

"ÖZGEÇMİŞ BIRAK"ÖNEMLİ NOT : Başkanlığımız Ağ Yönetim Uzmanının tanıtımı ve özgeçmiş havuzu oluşturmak amacıyla
  hazırlanan bu sayfa,PERSONEL ALIM İLANI DEĞİLDİR.

MİTWEB Anasayfa