Nasıl Çalışırız?


Milli İstihbarat Teşkilatı, sizlerin güven içinde yaşayabilmeniz için çalışır. Kısa adı MİT olan Milli İstihbarat Teşkilatı, ‘istihbarat’ dediğimiz bilgi toplama ve değerlendirme çalışmalarını yapmak üzere kurulmuştur.


MİT, tarihsel deneyim ve süreç içinde edindiği tecrübeler ışığında sosyal yaşama ve devlete yönelik her türlü hareket hakkında bilgi toplar. Bunun için kurumlardan gelen taleplerin yanı sıra ülkemizin ihtiyacı olan istihbarat konularını belirler ve bu konular hakkındaki istihbaratın nasıl toplanacağına, hangi araçların ve teknolojinin kullanılacağına karar verir, planlama yapar.


Daha sonra bu planlar doğrultusunda gerekli bilgi ve belgeleri toplar. Toplanan belgeleri, önce sınıflandırır, değerlendirir, sonra analiz ederek istihbarat oluşturur.  Rapor haline getirdiği  istihbaratı hızla ve zamanında ilgili kurumlara iletir.


Kurumlar, bu raporları değerlendirirken bir yandan da gelişmeler karşısında yeni istihbarat ihtiyaçlarını saptarlar ve yeni istihbari talepler belirlerler. Taleplerini Teşkilat’a iletirler.


Böylelikle Milli İstihbarat Teşkilatı, çalışmalarını sürekli dönen bir çark gibi kesintisiz sürdürür. Başarılı olmak için çalışanlarını her konuda eğitir ve tüm teknolojik yenilikleri en etkili şekilde kullanır.


Milli İstihbarat Teşkilatı, bölgesinin ve dünyanın en etkili istihbarat teşkilatlarından biri olma hedefine doğru kararlılıkla yürümektedir.

 

©2013 - Her hakkı saklıdır. - mit.gov.tr
Biz Kimiz Tarihcemiz Yoneticilerimiz